Rodinné centrum v Moravském Krumlově | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Projekty města > Audit familyfriendlycommunity > Rodinné centrum v Moravském Krumlově

Rodinné centrum v Moravském Krumlově

(04. 01. 2019)
slavnostně otevřeno 20. 12. 2018
Ve čtvrtek 20.12.2018 bylo slavnostně otevřeno rodinné centrum v Moravském Krumlově. Rodinné centrum vzniklo na přání a z iniciativy občanů jako jedno z patnácti opatření přijatých v rámci auditu familyfriendlycommunity. Audit familyfriendlycommunity probíhal v Moravském Krumlově v roce 2016, již tehdy byly jako vhodné vytipovány prostory pro budoucí rodinné centrum v prostorách bývalého bytu školníka na ZŠ Ivančická.

Volné prostory byly následně na náklady města zrekonstruovány a stavebně upraveny, aby co nejvíce vyhovovaly účelu využití. V létě 2018 město Moravský Krumlov uspělo v soutěži MPSV „Obec přátelská rodině“ a získalo dotaci ve výši 900 tisíc Kč. na vybavení rodinného centra. Rodinné centrum se tak podařilo během krátké doby vybavit a připravit pro občany Moravského Krumlova k užívání.

Provozovatel rodinného centra byl vybrán ve výběrovém řízení na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Provozovatel rodinného centra Moravský Krumlov. Rada města schválila výsledek výběrového řízení na své schůzi konané v září 2018.

Provoz rodinného centra bude od 1.1.2019 zajišťovat nezisková organizace Kolpingova rodina Moravský Krumlov.

Provozovateli přejeme hodně elánu a spokojených návštěvníků, občanům přejeme, aby se jim v rodinném centru líbilo a rádi jej využívali. Budeme rádi za jakékoli náměty a postřehy, které můžete posílat na email sulcovav@mkrumlov.cz


Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

web & design www.bravissimo.cz