Hlášení městského rozhlasu | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Informace k výskytu ptačí chřipky > Hlášení městského rozhlasu

Hlášení městského rozhlasu

(11. 01. 2017)
Návod na provedení mechanické očisty (příprava na dezinfekci) chovných prostor
Návod na provedení mechanické očisty (příprava na dezinfekci) chovných prostor u drobnochovatelů, kde došlo k utracení ptáků

1. Seškrábání hrubých nečistot z chovných prostor (dvory, výběhy), vyhrnutí podestýlky a shromáždění tohoto odpadu na jednom místě. Další možností je vložení odpadu do igelitových pytlů a odvezení specializovanou firmou.
2. Prolití tohoto odpadu na místě, kde byl shromážděn dezinfekčním prostředkem (SAVO nebo Virkon).
3. Zakrytí (zaplachtování) tohoto místa (hromady), aby byl znemožněn přístup volně žijícím ptákům.

Státní veterinární správa doporučuje:
- použít běžné pracovní oblečení, které bude po skončení prací vypráno a přežehleno žehličkou
- použít gumovou obuv a gumové rukavice, které lze mechanicky očistit a poté vydezinfikovat (rukavice je možné též spálit)
- Použití roušky je doporučeno při čištění vnitřních prostor hlavně kvůli vířícímu se prachu (nikoliv kvůli nakažení). Ve venkovních prostorech není použití roušky nezbytné.

Je třeba vycházet ze skutečnosti, že přenos viru H5N8 na člověka nebyl prokázán.

-------------------

Od úterý příštího týdne můžete začít podávat žádosti za utracenou drůbež. O podrobnostech Vás budeme informovat v pondělí. Poslouchejte tento den hlášení místního rozhlasu a sledujte webové stránky Města.

Děkujeme.

web & design www.bravissimo.cz