Informace k výskytu ptačí chřipky | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Informace k výskytu ptačí chřipky

Informace k výskytu ptačí chřipky


INFORMACE O NÁHRADĚ ŠKODY

Vážení občané,

Od úterý 17.1. do středy 25.1. 2017 včetně máte možnost využít nabídky Městského úřadu na pomoc při vyřízení žádosti o náhrady škody za utracenou drůbež v rámci mimořádného veterinárního opatření.

Pověření pracovníci MěÚ vám budou k dispozici od 08h-18h každý pracovní den.

Žadatelé o náhradu si přinesou: OP, č. bankovního účtu, potvrzení o likvidaci drůbeže, které jste obdrželi při utracení, a případné účtenky či faktury o nákupu drůbeže.

Kompletní žádosti včetně všech příloh budou následně ověřeny pracovníkem Krajské veterinární správy a centrálně zaslány k vyřízení na Ministerstvo Zemědělství.

V případě, že se nemůžete osobně dostavit ze zdravotních důvodů, určený pracovník k vám po telefonické dohodě přijede domů. Volejte: Tel.: 515 300 713 nebo mobilní tel č: 731 854428

Občané se nemusí obávat, v případě nutnosti bude možné prodloužit dobu podání žádosti do konce ledna.

Žádost o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) nákladů a ztrát ...

CeníkAktuální situace k nákaze ptačí chřipky


Pro informace ohledně ptačí chřipky, co s uhynulými zvířaty apod. zřídila Krajská veterinární správa krizový mobil 720 995 213, na který se mohou obrátit jak firmy tak i občané (např. hlášení uhynulých zvířat).


Odkaz: Státní veterinární správa


Nařízení Státní veterinární správy

(11. 01. 2017)
mimořádná veterinární opatření

Hlášení městského rozhlasu

(11. 01. 2017)
Návod na provedení mechanické očisty (příprava na dezinfekci) chovných prostor

Hlášení k výskytu ptačí chřipky

(10. 01. 2017)
povinnost nahlásit na MěÚ stavy drůbeže

Mimořádné hlášení!!!

(06. 01. 2017)
k výskytu ptačí chřipky

Upozornění - Nahlášení stavu drůbeže!

(05. 01. 2017)
Ke zjištění stavu drůbeže v ochranném pásmu.
Povinnost ze zákona.

Ptačí chřipka - Opatření v malochovech

(04. 01. 2017)
Preventivní opatření v malochovech

Doporučení pro chovatele drůbeže

(04. 01. 2017)
Ptačí chřipka drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, ...

web & design www.bravissimo.cz