Odbor školství a kultury - informace | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Informace z odborů > Odbor školství a kultury - informace

Odbor školství a kultury - informace

Sdělení, výzvy, upozornění vyplývající z činnosti odboru.

SPOLEČNĚ PROTI DROGÁM

(05. 03. 2014)
... vydání nového manuálu ...

Informace o komplexním programu primární prevence (dále jen KPPP)

(03. 01. 2009)
KPPP je projekt určený žákům a studentům MŠ, prvního a druhého stupně ZŠ, SŠ a SOU, vznikl v roce 2002 a sdružuje státní i nestátní instituce zabývající se primární prevencí kriminality, drogových závislostí a sociálně patologických jevů v regionech Moravského Krumlova a Znojma. Je „aplikován“ do škol a školských zařízení formou prožitkových programů a besed přizpůsobených cílové skupině účastníků.

Metodický pokyn k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení

(01. 01. 2009)
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OŠ“) vydává tento materiál jako pracovní pomůcku pro školy, školská zařízení a jejich zřizovatele. Materiál je koncipován jako pomůcka pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi. Analogicky jej lze použít i pro školy a školská zařízení, jež zřizuje kraj.

web & design www.bravissimo.cz