Odbor výstavby a územního plánování - informace | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Informace z odborů > Odbor výstavby a územního plánování - informace

Odbor výstavby a územního plánování - informace

Sdělení, výzvy, upozornění vyplývající z činnosti odboru.

Územně analytické podklady

(01. 01. 2009)
Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) jsou novým institutem plánování. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území).

web & design www.bravissimo.cz