Nabídka bytů do nájmu, pronájmy a prodeje majetku | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Nabídka bytů do nájmu, pronájmy a prodeje majetku

Nabídka bytů do nájmu, pronájmy a prodeje majetku

Pronájmy a prodeje majetku města Moravský Krumlov

Záměr pronájmu nebytových prostor

(04. 07. 2017)
ve dvoře domu č.p. 17, ul. Zámecká, Mor. Krumlov

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

(08. 06. 2017)
na ul. Komenského 144, Moravský Krumlov

IV. kolo oznámení záměru prodeje nemovitého majetku

(08. 06. 2017)
jednotku-garáž č. 475/l0l vymezenou na LV 4561 s podílem 19ll/86616 na společných částech domu čp.474,475 a pozemku par.č. 1619 vedených na LV 4560 v k.ú. Mor. Krumlov

Zveřejnění záměru nabídky prodeje stavebních pozemků

(08. 06. 2017)
v Polánce (na ul. Luční) ...

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

(12. 05. 2017)
obchod č. 4, 5 a 6 ve dvoře Knížecího domu, Růžová 39, ...

Oznámení záměru pronájmu

(14. 03. 2017)
obchod č. 2 ve dvoře Knížecího domu, Růžová 39

web & design www.bravissimo.cz