Samospráva města | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města

Samospráva města

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov je složeno z 21 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 10. a 11. října 2014. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Rada města

Radu města Moravský Krumlov tvoří 5 členů, a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Symboly města - Deklarace

Na základě ustanovení dle § 84 odst.4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí předsedy Parlamentu České republiky č.j.: 3566/08, Město Moravský Krumlovu deklaruje své symboly:

Rozpočet města a ekonomika

Schválené rozpočty Města Moravský Krumlov

Veřejná finanční podpora

Žádosti a zásady finanční podpory různým programům.

Strategické dokumenty

Dokumenty města Moravský Krumlov

Části města

Části města Moravského Krumlova

Kronika

města Moravský Krumlov

Organizace města

Příspěvkové organizace, městské lesy, organizační složky a ostaní instituce

SDH Rakšice

Sbor dobrovolných hasičů Rakšice, odkaz na oficiální stránky.

SDH Polánka

Sbor dobrovolných hasičů Polánka, odkaz na oficiální stránky.

Nabídka volných pracovních míst

v Moravském Krumlově a okolí

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov

web & design www.bravissimo.cz