Strategické dokumenty | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Strategické dokumenty

Strategické dokumenty

Dokumenty města Moravský Krumlov

Koncepce rodinné politiky města Moravský Krumlov

(25. 04. 2018)
na období 2018 - 2021

Memorandum o spolupráci

(10. 08. 2012)
... "Obnova části renesačního zámku Moravský Krumlov" ...

Strategie cestovního ruchu města Moravský Krumlov

(27. 01. 2010)
Marketingová strategie cestovního ruchu města Moravský Krumlov

Průzkumy

(01. 01. 2009)

Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov do roku 2013

(05. 12. 2007)
Strategický plán rozvoje města je možné charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj daného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a v návaznosti na něj navrhnout konkrétní projekty vč. harmonogramu, způsobu realizace a financování.

Strategický plán rozvoje města Moravský Krumlov do roku 2013 - výsledky dotazníkového šetření

(05. 12. 2007)
Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Moravský Krumlov probíhalo v období září - říjen 2007. Dotazník byl určen pro obyvatele ve věku 18 a více let. Dotazník zpracovala společnost EURONEST s.r.o. ve spolupráci se zástupci Města Moravský Krumlov.

web & design www.bravissimo.cz