USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města | Moravský Krumlov