Územní plán sídelního útvaru Moravský Krumlov | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Strategické dokumenty > Územní plán sídelního útvaru Moravský Krumlov

Územní plán sídelního útvaru Moravský Krumlov

(01. 01. 2009)

HISTORIE PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV

  • Územní plán sídelního útvaru (dále jen „ÚPN SÚ“) Moravský Krumlov byl schválen dne 15. 9. 1997.
  • Změna č. 1 ÚPN SÚ Moravský Krumlov byla schválena dne 2. 2. 2004.
  • Změna č. 2 ÚPN SÚ Moravský Krumlov byla schválena dne 29. 11. 2006.
  • Změna č. 3 ÚPN SÚ Moravský Krumlov byla schválena dne 4. 4. 2005.

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV

Změna č. 4 ÚPN SÚ Moravský Krumlov byla vydána dne 19. 5. 2008 a nabyla účinnosti dne 5. 6. 2008. Grafická část této změny nahrazuje výkresy původního ÚPN SÚ Moravský Krumlov a také obsahuje předešlé dílčí změny 1, 2, 3.

ZMĚNA Č. 5 PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV

Změna č. 5 ÚPN SÚ Moravský Krumlov byla vydána dne 9. 2. 2009 a nabyla účinnosti dne 26. 2. 2009.


web & design www.bravissimo.cz